Aktuellt

"Att vara en kugge i det här maskineriet känns spännande"

IMG 1147
Ingemar Snell, KMA-samordnare

För fyra veckor sedan tillträdde Ingemar Snell som kvalitet-, miljö och arbetsmiljösamordnare (KMA-samordnare) för Luleå Hamn inom projekt Malmporten. Ingemar har lång erfarenhet inom området och kommer senast från en likande roll inom energibranschen.

Ingemars främsta uppgift är att säkerställa att projektet har alla nödvändiga tillstånd som krävs och att de efterlevs. Han ska även se till att lagkrav och rutiner kopplat till de tre olika områdena efterföljs genom hela projektets genomförande. Rollen som KMA-samordnare är bred men Ingemar har lång erfarenhet även om branschen är helt ny.

– Jag sitter på tre olika stolar, när det gäller kvalitet har Luleå hamn ett ledningssystem som är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 och det är min uppgift att se till att tillämpliga delar av detta implementeras i projektet, säger Ingemar.

När det gäller området miljö ansvarar Ingemar för uppföljning av miljöövervakningen vid projektets genomförande genom att planera, förbereda och följa upp arbetet. Ett exempel på det är det miljötillstånd som är kopplat till byggandet av den nya djuphamnen. Tillståndsansökan för miljötillståndet beviljades av Mark-och miljööverdomstolen 2018 och innehåller ett antal olika villkor. Det blir Ingemars uppgift att se till att dessa efterlevs.

– Den tredje stolen är arbetsmiljön som är väldigt viktig. I mina uppgifter ingår det att systematiskt arbeta med att säkerställa arbetsmiljön under hela projektet. Att arbeta proaktivt och se till att arbetsmiljöfrågorna blir en naturlig del i verksamheten för alla inblandade parter, berättar Ingemar.

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö - viktiga delar i hamnens största upphandling

Just nu arbetar Ingemar med att få in viktiga delar kopplat till kvalitet, miljö och arbetsmiljö i den stora upphandling som håller på att tas fram för byggandet av den nya kajen. Parallellt med det ska Ingemar se över och färdigställa ett kontrollprogram som bland annat beskriver hur verksamheten kommer kontrolleras under projektets genomförande. Grunden till programmet finns redan men innan det kan skickas in till tillståndsmyndigheten ska det ses över och färdigställas.

– På mina tidigare arbetsplatser så har min uppgift varit att ta fram alla tillstånd men i projekt Malmporten är dessa delar redan klara. Det var bland annat det som lockande med tjänsten, det känns kul att få komma in i själva genomförandefasen, berättar Ingemar.

Projekt Malmporten är en förutsättning för den gröna omställningen

Projektet Malmporten och all den utveckling som sker i hamnen är en förutsättning för den tillväxt och gröna omställning som nu sker inom de norrbottniska basindustrierna. Projektet minskar miljöutsläpp, bränsleförbrukning och fraktkostnader med upp till 40 procent inom respektive område.  Att få vara med på den resan är något som inspirerar Ingemar. 

– Att få vara en kugge i det här stora maskineriet känns spännande och utmanande. Jag är glad att jag fått chansen att vara en del i det team som arbetar med Malmporten. Att dessutom få vara med i en av de viktigaste och största samhällsinvesteringarna som nu sker i Norrbotten känns riktigt häftigt, avslutar Ingemar.