Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till projektets ansvariga kontaktpersoner. Vi försöker alltid vara så nåbara, öppna och tillgängliga som möjligt. Det gäller mot såväl press, kunder, partners och näringsliv, som för allmänhetens frågor och funderingar. Här finns även kontaktuppgifter till er som är leverantörer, entreprenörer och konsulter och önskar komma i kontakt med någon projektansvarig, gällande exempelvis aktuella upphandlingar och generell projektinformation.

Projektkontakter

Luleå Hamn

Vid mer projektspecifika frågor kring planerade åtgärder för Skvampens djuphamn och Luleå Hamns utveckling i projektet, vänligen kontakta i första hand Linda Wikman, projektledare, Luleå Hamn.

Tel: 070-263 33 75
E-post: linda.wikman@portlulea.com

Allmänna frågor

Vid mer allmänna frågor om Luleå Hamns utveckling i projekt Malmporten, vänligen maila i första hand till malmporten@portlulea.com.

Övriga kontakter Luleå Hamn

Johan Skott, projektingenjör
Tel: 073-846 69 43
E-post: johan.skott@portlulea.com

Thomas Stubbfält, byggledare
Tel: 076-133 23 16
E-post: thomas.stubbfalt@portlulea.com

Ingemar Snell, KMA-samordnare
Tel: 0920-45 68 10
E-post: ingemar.snell@portlulea.com

Sjöfartsverket

Vid mer projektspecifika frågor kring själva muddringen och planerade åtgärder i farleder och hamnområde, vänligen kontakta i första hand Max Bjurström, projektledare, Sjöfartsverket.

Tel: 073-505 81 78
E-post: max.bjurstrom@sjofartsverket.se

Allmänna frågor

Vid mer allmänna frågor kring muddringen i farleder och hamnområde, vänligen maila i första hand till malmporten@sjofartsverket.se.

Övriga kontakter Sjöfartsverket

Sjöfartsverkets växel: 0771-63 00 00

Edin Maslesa, delprojektledare Farledsutmärkning
Tel: 010-478 55 96
E-post: edin.maslesa@sjofartsverket.se

Mats Persson, delprojektledare Muddring
Tel: 010-478 65 43
E-post: mats.persson@sjofartsverket.se

För leverantörer, entreprenörer och konsulter

För frågor om upphandlingar rörande muddringsarbete i farlederna och hamnområde, vänligen kontakta Sjöfartsverket.

För frågor om upphandlingar rörande anläggningsarbeten kopplat till Skvampens djuphamn, vänligen kontakta Luleå Hamn.