Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till projektets ansvariga kontaktpersoner. Vi försöker alltid vara så nåbara, öppna och tillgängliga som möjligt, inte minst för allmänhetens frågor och funderingar. Här hittar du även kontaktuppgifter för leverantörer, entreprenörer och konsulter som önskar komma i kontakt med någon projektansvarig, gällande exempelvis aktuella upphandlingar eller generell projektinformation.

Få viktiga projektuppdateringar

Du som vill kan få viktiga uppdateringar om projektet direkt till din mejl. Det kan vara bra för dig som exempelvis är boende, fritidshusägare och fastighetsägare i närheten av farleder där muddringsarbete pågår eller kan komma att pågå. Eller för dig som är fritidsbåtägare och vistas i Luleå skärgård. Det kan exempelvis handla om när vi håller informationsmöte för allmänheten, när arbetet startar för säsongen, nya direktiv för fritidsbåtsfarleden eller någon annat som kan vara värdefullt och viktigt för dig att veta. Mejla till malmporten@portlulea.com  för att ta del av kommande utskick. 

Projektkontakter

Luleå Hamn
Allmänna frågor

Vid mer allmänna frågor om Luleå Hamns utveckling i projekt Malmporten, vänligen maila i första hand till malmporten@portlulea.com.

Kontakter Luleå Hamn

Vid mer projektspecifika frågor kring planerade åtgärder för Skvampens djuphamn och Luleå Hamns utveckling i projektet, vänligen kontakta i första hand:

Linda Wikman, projektledare, Luleå Hamn.
Tel: 070-263 33 75
E-post: linda.wikman@portlulea.com

Johan Skott, projektingenjör
Tel: 076-137 08 06
E-post: johan.skott@portlulea.com

Thomas Stubbfält, byggledare
Tel: 076-133 23 16
E-post: thomas.stubbfalt@portlulea.com

Ingemar Snell, KMA-samordnare
Tel: 0920-45 68 10
E-post: ingemar.snell@portlulea.com

Sjöfartsverket
Allmänna frågor

Vid mer allmänna frågor kring muddringen i farleder och hamnområde, vänligen maila i första hand till malmporten@sjofartsverket.se.

Kontakter Sjöfartsverket

Vid mer projektspecifika frågor kring själva muddringen och planerade åtgärder i farleder och hamnområde, vänligen kontakta i första hand:

Max Bjurström, projektledare, Sjöfartsverket.
Tel: 073-505 81 78
E-post: max.bjurstrom@sjofartsverket.se

Dima Holubynskyy, delprojektledare Farledsutmärkning
Tel: 073-751 55 91
E-post: dima.holubynskyy@sjofartsverket.se

Edin Maslesa, delprojektledare Muddring
Tel:  010-478 55 96
E-post:  edin.maslesa@sjofartsverket.se

Sjöfartsverkets växel: 0771-63 00 00

För leverantörer, entreprenörer och konsulter

För frågor om upphandlingar rörande muddringsarbete i farlederna och hamnområde, vänligen kontakta Sjöfartsverket.

För frågor om upphandlingar rörande anläggningsarbeten kopplat till Skvampens djuphamn, vänligen kontakta Luleå Hamn.