Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till projektets ansvariga kontaktpersoner. Vi försöker alltid vara så nåbara, öppna och tillgängliga som möjligt. Det gäller mot såväl press, kunder, partners och näringsliv, som för allmänhetens frågor och funderingar. Här finns även kontaktuppgifter till er som är leverantörer, entreprenörer och konsulter och önskar komma i kontakt med någon projektansvarig, gällande exempelvis aktuella upphandlingar och generell projektinformation.

Projektkontakter

Luleå Hamn

Vid mer projektspecifika frågor kring planerade åtgärder för Skvampens djuphamn och Luleå Hamns utveckling i projektet, vänligen kontakta i första hand Linda Wikman, projektledare, Luleå Hamn.

Tel: 070-263 33 75
E-post: linda.wikman@portlulea.com

Allmänna frågor

Vid mer allmänna frågor om Luleå Hamns utveckling i projekt Malmporten, vänligen maila i första hand till malmporten@portlulea.com.

Övriga kontakter Luleå Hamn

Sonja Lundströmer, projektadministratör
Tel: 0920-45 68 08
E-post: sonja.lundstromer@portlulea.com

Johan Skott, projektingenjör
Tel: 073-846 69 43
E-post: johan.skott@portlulea.com

Sjöfartsverket

Vid mer projektspecifika frågor kring själva muddringen och planerade åtgärder i farleder och hamnområde, vänligen kontakta i första hand Bertil Skoog, projektledare, Sjöfartsverket.

Tel: 010-478 48 65
E-post: bertil.skoog@sjofartsverket.se

Allmänna frågor

Vid mer allmänna frågor kring muddringen i farleder och hamnområde, vänligen maila i första hand till malmporten@sjofartsverket.se.

Övriga kontakter Sjöfartsverket

Sjöfartsverkets växel: 0771-63 00 00

För leverantörer, entreprenörer och konsulter

För frågor om upphandlingar rörande muddringsarbete i farlederna och hamnområde, vänligen kontakta Sjöfartsverket.

För frågor om upphandlingar rörande anläggningsarbeten kopplat till Skvampens djuphamn, vänligen kontakta Luleå Hamn.