Aktuellt

Händelser

Välkommen till informationsträff!

I mitten av juli planerar projekt Malmporten att starta förberedande muddringsarbeten som omfattar muddring av cirka 1,5 miljoner kubikmeter i hamnområdet, samt delar av Sandgrönnleden. Med anledning av det bjuder vi in till en öppen informationsträff den 27 juni.  Under träffen informerar vi frä...

Första entreprenör för muddringsarbeten är klar

I dag signerar Sjöfartsverket och Luleå Hamn kontrakt med Malmporten Dredging Contractors för förberedande muddringsarbeten i projekt Malmporten. Arbetet planeras att börja i mitten av juli och de förberedande muddringsarbetena ska vara klara inför isläggning i år. — Äntligen har vi en entreprenö...

”Ett projekt med enorm dragningskraft”

Nu stärker Malmporten sitt projektteam med en ny projektingenjör. Malin Glasin kommer närmast från en roll som handläggande konstruktör på WSP. Med erfarenhet från konsultsidan och flera stora industriprojekt, blir hon en viktig kraft för att driva projektet mot framtiden. "Projektet har en enorm...

Episk slyröjning första steget mot nya hamnen

Kan slyröjning och trädfällning vara det första steget för att skapa en helt ny djuphamn och nya landytor på 750 000 kvadratmeter i projekt Malmporten, som i sin tur blir en del av den nya hamnen i Luleå, som i sin tur möjliggör industrins hållbara omställning och hela samhällets utveckling i nor...

Vi rekryterar en Sjötrafiksamordnare

Just nu söker vi dig som vill arbeta med Sveriges största muddringsprojekt i modern tid och samtidigt vara en viktig del i uppbyggnaden av framtidens hamn i Luleå. Som sjötrafiksamordnare på Luleå Hamn får du en nyckelroll i genomförandet av projekt Malmporten, en satsning med stora vinster för m...

Stort intresse för provmuddringen 2023

Starten för projekt Malmporten närmar sig. I slutet av maj 2023 genomförs projektets andra provmuddring. Därför bjöd vi in till en träff för att ge intresserade information om insatsen och möjlighet att ställa frågor. På plats fanns representanter från Luleå Hamn AB, Sjöfartsverket och provmuddri...

Välkommen till informationsträff!

I slutet av maj 2023 genomförs projektets andra provmuddring i Luleås farleder. Med anledning av det välkomnar vi allmänheten till en informationsträff. Under träffen informerar vi främst om de aktiviteter som planeras att genomföras 2023 samt om du, närområdet och allmänheten eventuellt kan...

Studiebesök i Luleå Hamn från EU-organet NDPTL

Fredag 17 februari hade projekt Malmporten och Luleå Hamn besök av representanter från NDPTLs styrelse.  NDPTL står för Northern Dimension Partnership on Transport and Logistics, vilket är ett regionalt mellanstatligt initiativ inom EU med uppdrag att underlätta och förbättra transportförbindelse...

Popup-lokal om Framtidens Luleå

Den 9 februari invigdes en ny popup-lokal i Smedjan galleria där Luleåborna kan ta del av det utvecklingsarbete som sker i kommunen och vårt arbete med framtidens hamn i Luleå. För att möta Luleåborna och berätta mer om hur Luleå kommer växa framöver öppnades en ny informationslokal i Smedjan gal...

"Att vara en kugge i det här maskineriet känns spännande"

För fyra veckor sedan tillträdde Ingemar Snell som kvalitet-, miljö och arbetsmiljösamordnare (KMA-samordnare) för Luleå Hamn inom projekt Malmporten. Ingemar har lång erfarenhet inom området och kommer senast från en likande roll inom energibranschen. Ingemars främsta uppgift är att säkerställa...

Projekt Malmporten fortsätter enligt tidplan

Miljardsatsningen Malmporten är Sveriges största muddringsprojekt och innebär en utbyggd hamn i Luleå med djupare farleder och kraftigt stärkt godskapacitet. Slutfasen av projekteringsarbetet har präglats av tidspress på grund av flera utmaningar, men idag fattades beslutet att projektet fortgår...

Nya tag kring provmuddringen

Nu öppnar Sjöfartsverket och Luleå Hamn för nya anbud gällande provmuddring i projekt Malmporten. Sommaren 2023 är det dags för den andra provmuddringen i projekt Malmporten. Till skillnad från den första provmuddringen, som skedde 2015 och då med ett enskopeverk, ska nu en annan teknik prövas.–...

Thomas förbereder hamnens största upphandling

Thomas Stubbfält har bara jobbat som samordnande byggledare i två månader men är redan i full gång med att ta fram Luleå Hamns största upphandling någonsin. Thomas har lång erfarenhet inom bland annat entreprenadupphandlingar och att jobba med stora projekt är inget nytt för honom. Han har ett ge...

Vinnarna av projekt Malmportens quiz

Under stora hamndagen förra helgen fick besökarna chans att testa sina kunskaper om projekt Malmporten. Genom att svara på 12 kluriga frågor om projektet hade besökarna chansen att vinna fina goodiebags fyllda med bland annat skeppsmagnet, nyckelringskompass och en vattentät mobilväska. Det visad...

Vi ses på stora hamdagen imorgon!

Imorgon den 27 augusti är vi på plats på Stora Hamndagen i Luleå. Kom och träffa oss och hör mer om Sveriges största muddringsprojekt i modern tid. Imorgon, lördag den 27 augusti, mellan 10.00–14.00 bjuder Luleå Hamn på en storslagen familjefest med mängder av roliga aktiviteter och spännande fra...

Projekt Malmporten – en viktig satsning i Sveriges nationella infrastrukturplan

Regeringen gör en historisk satsning på Sveriges transportinfrastruktur i den nationella infrastrukturplanen. Planen innehåller omfattande åtgärder för att underhålla och utveckla den svenska transportinfrastrukturens bidrag till bland annat ökad tillgänglighet, förbättrad konkurrenskraft och att...

Marken för den nya djuphamnen undersöks

För någon vecka sedan undersöktes markförhållandena där den nya djuphamnen i Luleå ska anläggas. Med hjälp av en geoteknisk borrigg borrades hål i en av de befintliga kajerna i Luleå hamn. Syftet med undersökningen var att ta reda på mer om markförhållandena och hur långt det är till berggrunden...

Marknadsdialog med
 Europas största muddringsföretag

–Vi fick värdefull inblick i muddringsföretagens verksamhet och besökarna gav oss mycket beröm för ett väl planerat och genomfört arrangemang, säger Joel Smith, infrastrukturdirektör vid Sjöfartsverket, som var på plats. Invigningstalare var Joel Smith, infrastrukturdirektör. Vid marknadsdialogen...

Nya isbrytare säkrar Norrlandsinvesteringar

Sjöfartsverket får beställa två nya isbrytare. Det står klart när regeringen idag presenterade investeringarna i nationell plan. - Ett mycket glädjande besked som säkrar godstransporterna i norra Sverige över lång tid framöver, säger Katarina Norén, generaldirektör Sjöfartsverket. I nationell pla...

Projekt Malmporten går in i en ny fas för Sjöfartsverkets ledning

Den övergripande planeringen och projekteringen är till största delen genomförd och nu går vi in i genomförandefasen med fokus på tekniska detaljfrågor och upphandling. I och med detta växlar Sjöfartsverket om i ledningen. Max Bjurström ersätter Bertil Skoog som projektledare och Bertil Skoog går...

Projekt Malmporten lockade kungligt besök

Intresset för projekt Malmporten och länets nyetableringar var stort när Kronprinsessparet besökt Luleå Hamn under tisdagseftermiddagen. Idag, den 10 maj, besökte Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel länet för att ta del av den industriutveckling som sker i norra Sverige. Sista besöket för da...

Sjöfartsverket arrangerar marknadsdialog för muddringsföretag

Nu arrangeras en marknadsdialog inför kommande muddringsprojekt i Sverige. – Sjöfartsverket har aldrig tidigare arbetat med så många muddringsprojekt samtidigt, säger Joel Smith, infrastrukturdirektör, Sjöfartsverket. Bakgrunden är att det är första gången som Sveriges regering har beslutat satsa...

Malmportens provmuddring flyttas till 2023

Provmuddring som var planerad att genomföras i Luleås farleder under 2022 planeras att flyttas till 2023. Detta meddelar Sjöfartsverket, som är ansvarig för upphandling och provmuddring. Förändringen bedöms i dagsläget inte påverka projekt Malmportens genomförande , där muddringsstart är beräknad...

Provmuddring och geoteknisk undersökning i Malmporten

Sjöfartsverket och Luleå Hamn AB planerar för provmuddring av farlederna och hamnområde sommaren 2022 inför projekt Malmporten. Provmuddringen ger ökad kunskap om bottenförhållandena. I dag är det maximala djupgåendet för fartyg 10,6 meter och det ska öka till 15,0 meters djupgående i både farled...

EU medfinansierar nästa fas i Malmporten

Under 2021 kom beskedet att EU medfinansierar nästa fas i projekt Malmporten. EU har dock följt och engagerat sig i det omfattande muddringsprojektet sedan starten 2013 och det här är tredje gången som projektet tilldelas finansiellt stöd. – Det är ganska enkelt: Medfinansieringen från EU är avgö...