Aktuellt

Stort intresse för provmuddringen 2023

IMG 2020
Bra uppslutning på informationsmötet inför provmuddringen 2023

Starten för projekt Malmporten närmar sig. I slutet av maj 2023 genomförs projektets andra provmuddring. Därför bjöd vi in till en träff för att ge intresserade information om insatsen och möjlighet att ställa frågor. På plats fanns representanter från Luleå Hamn AB, Sjöfartsverket och provmuddringsentreprenören Boskalis. Vår projektledare Max Bjurström (Sjöfartsverket) berättar mer om mötet, provmuddringen och vilka viktiga frågor som dök upp.

Vad pratade ni om på mötet?

– Vi pratade främst om den provmuddring som ska genomföras i Luleås farleder i slutet av maj 2023, då vi ska testa så kallad sugmuddring med sugmudderverk. Det gör vi för att kunna välja den muddringsmetod som är effektivast och kan innebära så lite störning som möjligt för både fartygstrafik och kringliggande fastigheter.

Hur gick mötet?

– Det gick bra. Många kom, vilket visar att projektet berör. Och det är naturligt, det handlar trots allt om Sveriges största muddringsprojekt i modern tid. För oss är det här typen av möten jätteviktiga för att säkerställa att intresserade får rätt information, men också en möjlighet att ställa frågor och prata om sina eventuella farhågor med oss direkt.

Vilka frågor fick ni?

– Frågorna som kom visar på ett stort intresse. Vi fick bland annat flera detaljerade frågor kring tekniker och åtgärder. Vissa av dem som var på plats har sommarhus i närheten av där vi ska provmuddra. De ville så klart veta om – och eventuellt hur – de kan påverkas och märka av arbetet.

Vem kan eventuellt påverkas? Och i så fall hur?

– Just för provmuddringen så kommer påverkan att vara begränsad då majoriteten av våra provmuddringsområden ligger utanför farleden för yrkestrafik, och framför allt helt utanför farleden för fritidsbåtar. När det gäller störande buller för närboende, med exempelvis fritidshus, så är provmuddringen avgränsad till några få dagar och utförs endast inom några mindre, begränsade områden i farlederna (se karta).

När sker provmuddringen?

– I slutet av maj 2023. Provmuddringen beräknas pågå under fyra till sex dagar.

Var ska ni provmuddra?

– Muddringsarbetet planeras att utföras inom fyra begränsade områden i farled 763 och 764 utanför Luleå (se karta).

Vad ska exempelvis båtägare tänka på?

– Vi förstår att det kan vara intressant att se mudderverket på nära håll, men vi ber verkligen båtförare att hålla bra med avstånd för allas säkerhet. För fritidsbåtar har vi inrättat en separat fritidsfarled för att säkerställa framkomligheten för alla.

Om jag vill veta mer eller ställa frågor, var kan jag vända mig?

– Du kan alltid vända dig direkt till oss. Du hittar alla kontaktuppgifter på vår kontaktsida. På malmporten.se finns generellt mycket information om projektet i stort som planeras pågå fram till 2029. 

Mer om provmuddringen 2023

 

Varför provmuddring

Inom projektet ska stora mängder  muddermassor hanteras. Provmuddringen ger Malmportens projektgrupp mer kunskap om bottenförhållanden, hur utmaningen ska hanteras och vilken teknik för muddring som lämpar sig bäst för projektet. Vid provmuddringen kommer upp emot 100 000 kubikmeter massor att muddras.

Sugmuddring testas

Under provmuddringen 2023 ska så kallad sugmuddring med sugmudderverk testas, eller ”Hopper” som det kallas internationellt, vilket är en förkortning av Trailing Suction Hopper Dredger. I det här fallet rör det sig om ett mudderverk som är cirka 90 meter långt och 19 meter brett.

– Det är ett fartyg som suger upp material från botten och lastar sig självt med muddermassorna, säger Max Bjurström, projektledare i Malmporten från Sjöfartsverkets sida.

Varför testa sugmuddring?

Sugmudderverket har oftast flera gånger högre kapacitet än ett så kallat enskopeverk, alltså en grävskopa på en pråm, och lämpar sig väl för sand och annat löst bottenmaterial. En effektivare muddringsmetod kan ge både kostnadsbesparingar och minskad störning för fartygstrafik och kringliggande fastigheter. Om metoden fungerar bra så kommer den att användas i projekt Malmporten.

Stora starten 2024

2024 inleder Sjöfartsverket och Luleå Hamn muddringsarbetet. Året därpå börjar Luleå Hamn bygga ny djuphamn. Farledsarbetet planeras klart 2027 och i sin helhet 2029, med nya landbaserade hamnområden. Cirka 21 miljoner kubikmeter muddermassor ska hanteras. Malmporten är Sjöfartsverkets största muddringsprojekt genom tiderna.