Aktuellt

Projekt Malmporten – en viktig satsning i Sveriges nationella infrastrukturplan

Linda Wikman (2)
Linda Wikman, projektledare på Malmporten

Regeringen gör en historisk satsning på Sveriges transportinfrastruktur i den nationella infrastrukturplanen. Planen innehåller omfattande åtgärder för att underhålla och utveckla den svenska transportinfrastrukturens bidrag till bland annat ökad tillgänglighet, förbättrad konkurrenskraft och att nå klimatmålen. En av satsningarna är projekt Malmporten.

Malmporten är Sveriges största muddringsprojekt i modern tid, men det är framför allt ett projekt med stora vinster för miljö, samhälle och människa. Den nya infrastrukturplanen innebär att tidigare plan fullföljs och att investeringar påskyndas och intensifieras.

– Att projekt Malmporten finns med i den nationella infrastrukturplanen och är redo för byggstart är verkligen glädjande. Det visar på hur viktigt projektet är även på nationell nivå, säger Linda Wikman, projektledare på Malmporten.

När projektet är klart kommer Luleå kunna ta emot större, fullt lastade fartyg och frakta tre till fyra gånger så mycket gods som i dag, tack vare djupare farleder och ny djuphamn som ger effektivare sjötransporter med kraftigt minskad miljöpåverkan. Malmporten möjliggör den gröna omställningen i norra Sverige genom att bidra till att fartygens bränsleförbrukning, miljöutsläpp och fraktkostnader kan sänkas med upp till 40 procent inom respektive område jämfört med idag. Dessutom är projektet en grundförutsättning för att säkerställa transporterna i Norrbotten och de etableringar som sker.

– Investeringar i Luleå Hamn är viktiga för hela Sverige, inte minst för att stärka konkurrenskraften. Det skapar jobb och framtidstro, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) i ett pressmeddelande.

Med effektivare sjötransporter stärks näringslivstillväxten och nya klimatneutrala industrisatsningar och etableringar möjliggörs. Ännu en gång står det klart att Malmporten är ett prioriterat projekt som bidrar till en livsviktig framtid i norr.