Aktuellt

Episk slyröjning första steget mot nya hamnen

20230918 103754

Kan slyröjning och trädfällning vara det första steget för att skapa en helt ny djuphamn och nya landytor på 750 000 kvadratmeter i projekt Malmporten, som i sin tur blir en del av den nya hamnen i Luleå, som i sin tur möjliggör industrins hållbara omställning och hela samhällets utveckling i norr? Ja, på sätt och vis.

Att rensa sly och fälla träd i det så kallade Skvampenområdet på Svartön är den första förberedande insatsen för det spännande arbetet som komma skall: att börja fylla igen vattenspeglarna i Skvampenområdet med muddermassor i projekt Malmporten.

– Vi röjer sly och fäller träd vid strandlinjen så att vi får ett bra flyt när vi väl inleder genomförandet med att fylla muddringsmassor i vattenspeglarna. Där det i dag är vatten ska land skapas. Slutmålet är att skapa helt nya landytor och en ny djuphamn. Det är häftigt, säger projektingenjör Johan Skott.

Slyröjningen och trädfällningen utförs även där entreprenörer ska etablera sig.

Johan Skott driver insatsen tillsammans med samordnande byggledare Thomas Stubbfält och KMA-samordnade Ingemar Snell. Medverkar gör även vår entreprenör GN Skog Mark Hav AB. Bättre team får du leta efter!

Visste du att:
  • Totalt kommer kring 22 miljoner kubikmeter muddermassor att hanteras i projektet. Volymen motsvarar cirka 37 fyllda Globenarenor. Massorna som muddras kommer till övervägande del att läggas på botten i djuphålor utanför Vitfågelskär.
  • En del av massorna kommer återanvändas för att skapa helt nya landytor på hela 750 000 kvadratmeter vid den nya djuphamnen. Det motsvarar mer än 100 fotbollsplaner.