Aktuellt

Projekt Malmporten går in i en ny fas för Sjöfartsverkets ledning

Malmporten (1)
Max Bjurström och Bertil Skoog växlar plats mellan varandra i Sjöfartsverkets ledning för Malmporten. Max blir ordinarie projektledare medan Bertil blir biträdande projektledare. Foto: Agne Hörnestig

Den övergripande planeringen och projekteringen är till största delen genomförd och nu går vi in i genomförandefasen med fokus på tekniska detaljfrågor och upphandling.

I och med detta växlar Sjöfartsverket om i ledningen. Max Bjurström ersätter Bertil Skoog som projektledare och Bertil Skoog går istället in som biträdande projektledare.

— Jag kommer fortsatt att ansvara för övergripande och strategiska frågor samt nautiska frågor och farledsdesign. Johan Berggren, mästerlots med 28 års erfarenhet, förstärker på nautiska sidan och arbetar framförallt med trafikeringsfrågor under genomförandet säger Bertil Skoog.

Max Bjurström har varit med sedan Malmportens projektstart 30 mars 2012. Det betyder att han nyligen firade tio år med Malmporten.

— Det känns som rätt tid att lämna över till biträdande projektledare Max Bjurström som nu växlar upp till projektledare för Malmporten inför kommande upphandlingar och genomförande, säger Bertil Skoog.