Aktuellt

Nya tag kring provmuddringen

Max Bjurström, Sjöv 1
Max Bjurström, projektledare i Malmporten från Sjöfartsverkets sida

Nu öppnar Sjöfartsverket och Luleå Hamn för nya anbud gällande provmuddring i projekt Malmporten.

Sommaren 2023 är det dags för den andra provmuddringen i projekt Malmporten.
Till skillnad från den första provmuddringen, som skedde 2015 och då med ett enskopeverk, ska nu en annan teknik prövas.

– Den här gången testar vi ett så kallat sugmudderverk. Det är ett fartyg som suger upp material från botten och lastar sig självt med muddermassorna, säger Max Bjurström, projektledare i Malmporten från Sjöfartsverkets sida.

Sugmudderverket har högre kapacitet än enskopeverket och lämpar sig väl för sand och annat löst bottenmaterial. Vid den förra provmuddringen undersöktes botten inom områden där man visste att det fanns hård morän, och för det ändamålet är enskopeverk bästa metoden.

− Att identifiera och slutligen välja rätt muddringsmetod är avgörande. Vi vill hålla nere kostnaderna och samtidigt minimera störningarna för kringliggande fastigheter och fartygstrafik, säger Max Bjurström.

Projekt Malmportens upphandling av provmuddring har annonserats tidigare. Att den nu annonseras igen beror på justerade krav kring utrustning och genomförandetid.
Provmuddringen beräknas ta 3-5 dagar och planeras till perioden 16 maj-15 juni 2023.

I dag är det maximala djupgåendet för fartyg i Luleå hamn 10,6 meter och för att det till slut ska bli 15,0 meters djupgående i både farled och planerad djuphamn behöver cirka 6,5 meter bottensediment grävas ut. Totalt handlar det om ca: 22 miljoner kubikmeter massa och vid provmuddringen kommer ca: 100 000 kubikmeter att hanteras. Malmporten är Sjöfartsverkets största muddringsprojekt genom tiderna.

Läs mer:

Malmportens provmuddring flyttas till 2023