Aktuellt

Malmportens provmuddring flyttas till 2023

Lotsbat Hamn Vinter 17

Provmuddring som var planerad att genomföras i Luleås farleder under 2022 planeras att flyttas till 2023. Detta meddelar Sjöfartsverket, som är ansvarig för upphandling och provmuddring. Förändringen bedöms i dagsläget inte påverka projekt Malmportens genomförande , där muddringsstart är beräknad till 2024.

Ny upphandling under 2022

Sjöfartsverket har avbrutit aktuell upphandling för projekt Malmportens provmuddring. Provmuddringen var tänkt att genomföras under isfri period 2022.

– Anledningen till förändringen i vår planering är att tillgången på den typ av mudderverk som ska användas för provmuddringen, så kallade sugmudderverk, har varit bristfällig. Tillgången ser bättre ut för 2023, säger Max Bjurström, biträdande projektledare i Malmporten från Sjöfartsverkets sida.

Myndigheten räknar med att gå ut med en ny upphandling senare under 2022 för en provmuddring som ska genomföras under 2023. Insatsen planeras att löpa över 3–5 dygn någon gång under isfri säsong.

Ingen risk för förseningar för projekt Malmporten

I dagsläget finns dock ingen risk för försening av projekt Malmportens genomförande. Sjöfartsverket planerar att inleda sitt muddringsarbete i Luleås farleder under isfri säsong 2024.

Kontakt

Upphandlingen kommer att annonseras i EU:s officiella upphandlingsorgan. För mer information om upphandlingen och provmuddringen, vänligen kontakta Max Bjurström, biträdande projektledare i Malmporten från Sjöfartsverkets sida:

max.bjurstrom@sjofartsverket.se
Sjöfartsverkets växel: 0771-63 00 00.

Sugmuddring testas

Under provmuddringen ska så kallad sugmuddring med sugmudderverk testas.

– Det är ett fartyg som suger upp material från botten och lastar sig självt med muddermassorna, säger Max Bjurström, biträdande projektledare i Malmporten från Sjöfartsverkets sida.

Sugmudderverket har oftast flera gånger högre kapacitet än ett enskopeverk och lämpar sig väl för sand och annat löst bottenmaterial. En effektivare muddringsmetod kan innebära både kostnadsbesparingar och minskad störning för kringliggande fastigheter samt fartygstrafik.

Varför provmuddring

I farlederna i till Luleå hamn finns mycket morän, vilket komplicerar arbetet. Provmuddringen ger Malmportens projektgrupp mer kunskap om bottenförhållanden, hur utmaningen ska hanteras och vilken teknik för muddring som lämpar sig bäst för projektet. Vid provmuddringen kommer upp emot 100 000 kubikmeter massor att muddras.

Stora starten 2024

2024 inleder Sjöfartsverket muddringsarbetet. Året därpå börjar Luleå Hamn bygga ny djuphamn. Farledsarbetet planeras klart 2027 och i sin helhet 2029, med nya landbaserade hamnområden. Cirka 22 miljoner kubikmeter muddermassor ska hanteras. Malmporten är Sjöfartsverkets största muddringsprojekt genom tiderna.