Aktuellt

Marknadsdialog med
 Europas största muddringsföretag

Europas Ledande Muddringsföretag På Platsjpg
Marknadsdialogen hade lockat flera av Europas ledande muddringsföretag till Norrköping.

–Vi fick värdefull inblick i muddringsföretagens verksamhet och besökarna gav oss mycket beröm för ett väl planerat och genomfört arrangemang, säger Joel Smith, infrastrukturdirektör vid Sjöfartsverket, som var på plats.

Invigningstalare var Joel Smith, infrastrukturdirektör.
Invigningstalare var Joel Smith, infrastrukturdirektör.

Vid marknadsdialogen i Norrköping den 9 juni deltog sex  av världens största muddringsföretag. Samtliga hade tre representanter var på plats och arrangör var Sjöfartsverket.

– Alla entreprenörer visade ett mycket stort intresse för Projekt Malmporten och det skapar förutsättningar för god konkurrens, säger Max Bjurström projektledare för Malmporten på Sjöfartsverket.

Efter den inledande gruppinformationen genomfördes enskilda projektdialoger med samtliga entreprenörer där både Sjöfartsverket och entreprenörerna ställde frågor till varandra. Frågeställningarna var utskickade i förväg och svaren varierade till viss del mellan entreprenörerna.

– Det visade sig tydligt att företagen har bra kompetens och förfogar över stora maskinparker, fortsätter Max Bjurström.


Efter gemensam presentation var det dags för individuella samtal. Max Bjurström låser upp samtalsrummet för Malmporten.

Företagen hade kvalificerat sig för deltagande genom att uppfylla Sjöfartsverkets i förväg uppställda kriterier om erfarenhet och kapacitet inför de stora muddringsprojekt som väntar främst i Malmporten, Luleå, Skandiaporten, Göteborg och Landsortsfarleden mellan Landsort in till Södertälje. Vidare finns också flera mindre projekt som är aktuella som farlederna till Umeå. Karlskrona, Landskrona och Ystad.

Regeringsbeslut finns också om nya slussar i Trollhätte kanal. Diskussioner pågår om mest lämplig dragning och projektet sker i samverkan mellan Trafikverket och Sjöfartsverket.

Bakgrunden till nämnda åtgärder är bland annat att regeringen vill flytta över mer gods från väg till sjöfart. Samtliga projekt är planerade att genomföras de närmaste åren. Nästa steg blir sedan upphandlingsprocessen.

– Muddringsföretagen upplevde arrangemanget som värdefullt , konstaterar Joel Smith.