Aktuellt

Studiebesök i Luleå Hamn från EU-organet NDPTL

NDPTL Besök (1)
NDPTL-gänget med representanter från Finland, Norge och Tyskland tillsammans med representanter från projekt Malmporten och Luleå Hamn framför bogserbåten Viscaria.

Fredag 17 februari hade projekt Malmporten och Luleå Hamn besök av representanter från NDPTLs styrelse.  NDPTL står för Northern Dimension Partnership on Transport and Logistics, vilket är ett regionalt mellanstatligt initiativ inom EU med uppdrag att underlätta och förbättra transportförbindelser och logistik i regionen, och på så sätt möjliggöra för en hållbar utveckling.

Syftet med styrelsens besök var att på plats ta del av projekt Malmportens framåtskridande, men också att få information om planerna för hamnens utveckling inför den gröna industriutvecklingen inom regionen. Genom bl a projektet Framtidens hamn möjliggörs den godshantering som industrin efterfrågar genom att stärka och utveckla Luleå Hamns infrastruktur, godshantering och logistikflöden.

2016 blev projekt Malmporten beviljat stöd från NDPTL-fonden med 776 000 euro för fördjupade studier och utredningar, vilka avslutades sista december 2021.

Under 2022 har projektet sammanställt och lämnat in sin slutrapport som sedan har granskats av NDPTL. Under besöket hade styrelsen för NDPTL möte hos Luleå Hamn där projektets slutrapport godkändes.

– Från projektet vill vi rikta ett tack till NDPTL som möjliggjort värdefulla studier inom projekt Malmporten, och ett speciellt tack till Hermanni Backer, som gett värdefullt stöd vid sammanställningen av slutrapporten, säger Bertil Skoog, Sjöfartsverket, som fungerat som projektledare för NDPTL-projektet.

Styrelsens godkännande innebär att det ekonomiska stödet nu kommer att betalas ut helt enligt redovisningen i slutrapporten. Stödet motsvarar cirka 40 procent av de kostnaderna för de genomförda studierna.

– Beslutet är glädjande för projektet och vi uppskattade verkligen besöket från NDPTL och deras intresse för Malmporten och allt annat som händer i hamnen just nu,  säger Linda Wikman, projektledare för Malmporten.

Delar av NDPTLs styrelse tillsammans med Mats Persson, Sjöfartsverket, på en guidad tur genom hamnen med bogserbåten Viscaria.

Under dagen fick även besökarna uppleva en isbrytande tur med bogserbåten Viscaria för att på plats se var djuphamnen kommer att anläggas. Vädret visade sig från sin absolut finaste sida med sol, vindstilla och behaglig temperatur. Luleå Hamn passade även på att bjuda på något riktigt svenskt och högaktuellt i dessa dagar, nämligen semlor! Semlorna gillades och besökarna förklarade sig vara riktigt nöjda med besöket.