Aktuellt

Marken för den nya djuphamnen undersöks

IMG 1034
Håkan Rosén och Johan Skott

För någon vecka sedan undersöktes markförhållandena där den nya djuphamnen i Luleå ska anläggas.

Med hjälp av en geoteknisk borrigg borrades hål i en av de befintliga kajerna i Luleå hamn. Syftet med undersökningen var att ta reda på mer om markförhållandena och hur långt det är till berggrunden där den nya djuphamnen i Luleå ska anläggas.

- Vi vill ta reda på hur markförhållandena ser ut på djupet för att veta hur den nya djuphamnen kan anläggas. Det gör vi för att säkerställa att vi kan bygga på ett bra och säkert sätt, förklarar Johan Skott, projektingenjör i projekt Malmporten för Luleå Hamn. 

Under projektets gång har geotekniska undersökningar genomförts vid olika platser. För Luleå Hamns del i projektet var den här undersökningen en av de sista innan upphandling av själva genomförandet kommer ske. Sjöfartsverket utför också geotekniska undersökningar just nu. Nästa steg för Sjöfartsverket blir provmuddringen som förväntas genomföras under 2023.

Geoteknikern håller ihop undersökningarna

Håkan Rosén jobbar som sakkunnig geotekniker för projekt Malmporten på uppdrag av Luleå Hamn och Sjöfartsverket. Han säkerställer att arbetet utförs på rätt sätt, att arbetsmiljölagen följs och drar geotekniska slutsatser av den genomförda undersökningen.

- Som geotekniker ger jag råd åt projektledarna vid Luleå Hamn och Sjöfartsverket. Jag håller ihop det geotekniska arbetet och bestämmer vilka metoder som ska användas samt ser till att de utförs på rätt sätt, berättar Håkan.

"Enorma ytor som ska skapas"

Projekt Malmporten är Sveriges genom tidernas största muddringsprojekt. Till och med större än arbetet med Göta kanal. Förutom att skapa större och djupare farleder kommer en ny djuphamn att anläggas. Hamnen kommer att vara över 1 kilometer lång. För att skapa den nya hamnen kommer muddringsmassor från farlederna att användas.

- Den nya kajen kommer att börja vid Sandskärskajen och sträcka sig bort mot Kolpiren. Det är enorma landytor som kommer tillskapas innanför kajen och det är roligt att få vara en del i det här unika arbetet, säger Johan.