Aktuellt

EU medfinansierar nästa fas i Malmporten

Lotsbat Hamn Vinter 7

Under 2021 kom beskedet att EU medfinansierar nästa fas i projekt Malmporten. EU har dock följt och engagerat sig i det omfattande muddringsprojektet sedan starten 2013 och det här är tredje gången som projektet tilldelas finansiellt stöd.

– Det är ganska enkelt: Medfinansieringen från EU är avgörande för Malmporten, som i sin tur är ett avgörande projekt för den tillväxt, utveckling och omställning som nu sker inom både industrin och samhället i norra Sverige, säger Luleå Hamns vd Henrik Vuorinen.

EU har funnits med från start

Under 2021 blev det klart att EU medfinansierar nästa fas i Malmporten, ett projekt som tack vare djupare farleder och ny djuphamn i Luleå kommer möjliggöra effektivare sjötransporter med minskad miljöpåverkan – och kraftigt stärkt godskapacitet för Luleå Hamn.

EU:s stöd kommer från EU-fonden CEF, Connecting Europe Facility, som bidrar med upp till 2 480 000 euro. Det innebär en betydande delfinansiering för den planering och det projekteringsarbete som just nu pågår för att kunna påbörja själva genomförandet av Sveriges största muddrings- och hamnprojekt i modern tid. Men intresset från EU är inget nytt.

– Malmporten är otroligt angeläget för EU och Bryssel, som därför har varit intresserade och engagerade i projektet ända från starten 2013. Vi tror och hoppas att EU kommer fortsätta finnas där som stöd tills Malmportens utförande är i hamn kring 2028, säger Henrik Vuorinen.

Viktigt för EU och Sverige

Hamnen i Luleå är en av de fem hamnar i Sverige som har valts ut som strategiskt prioriterad CORE-hamn av EU. Det har sin förklaring i hela regionens betydelse.

– De varor som Norrbotten tillhandahåller omvärlden, främst representerat i järnmalm och stål, är nödvändiga för utveckling, tillväxt och omställning överallt. EU är därför väldigt måna om att ha en trygg och robust logistiklösning mellan norra Sverige och övriga Europa. Där spelar projekt Malmporten och Luleå Hamn en central roll, säger Henrik Vuorinen.

Viktigt för regionen och lokalsamhället

Malmporten är enligt Henrik Vuorinen ett samhällsviktigt projekt som gynnar många. Inte minst regionen och lokalsamhället.

– Projektet är inte minst avgörande för vår egen tillväxt och samhällsutveckling, då det direkt möjliggör den otroliga industritillväxt och gröna omställning som vi nu ser i norr.

Fakta:

Avtalet för EU:s senaste delfinansiering från fonden CEF meddelades i juli 2021 och signerades 12 oktober samma år. Stödet gäller projektfasen Iron Ore Port II, där Luleå Hamn är samordnare och koordinator för ansökningsprocessen och Trafikverket och Sjöfartsverket medsökande. Det är enbart projekt som redan finns med i Trafikverkets nationella plan för transportinfrastrukturen och som är fullt finansierade som kan ansöka om och få medfinansiering av EU-fonden CEF.

Projekt Malmporten har även erhållit medfinansiering från NDPTL (The Northern Dimension partnership on Transport and Logistics) via Nordiska Investeringsbanken.