Aktuellt

Vinnarna av projekt Malmportens quiz

Pris Guiz (1)
1:a pris bestod av en välfylld goodiebag

Under stora hamndagen förra helgen fick besökarna chans att testa sina kunskaper om projekt Malmporten. Genom att svara på 12 kluriga frågor om projektet hade besökarna chansen att vinna fina goodiebags fyllda med bland annat skeppsmagnet, nyckelringskompass och en vattentät mobilväska.

Det visade sig att många hade goda kunskaper om projektet,  hela 14 av 50 deltagare fick 11 av 12 rätt. Av dessa har sedan fem slumpmässiga vinnare dragits.

Grattis till vinnarna

1:a pris: Sylvia Kowar

2:a pris: Stefan Alatalo

3:e pris: Sara Olsson

4:e pris: Emma Landin

5:e pris: Inigo Romo

Här är alla rätta svar:

Vilka är huvudargumenten för Projekt Malmporten i Luleå?

Rätt svar: Minskade miljöutsläpp, minskad bränsleförbrukning, minskade fraktkostnader.

Nya landytor kommer att anläggas på Skvampen området, med delvis återvunna muddermassor. Hur stora kommer dessa ytor att bli?

Rätt svar: 750 000 kvadratmeter

Idag har Luleå hamn ca 600 fartygsanlöp/år, fram till år 2030 beräknas antal anlöp/ år öka, till hur många?

Rätt svar: 2200-2500 anlöp/ år

Luleå Hamn är utpekat som en av Sveriges 5 corehamnar. Vad är en corehamn?

Rätt svar: En hamn som är klassad som en av dom viktigaste i Europa.

Projekt malmporten är viktigt för både samhället och näringslivet. På vilka nivåer är Projekt Malmporten så viktig?

Rätt svar: Lokalt, regionalt, nationellt och internationellt

Vad är Östersjömax?

Rätt svar: En benämning för det största båtarna som kan gå i Östersjön.

Hur många inseglingsvägar finns det till Luleå hamn?

Rätt svar: 2 st

Projektet Malmporten finansieras av staten via Trafikverket och Luleå hamn. Projekt Malmporten medfinansieras även av vilka?

Rätt svar: EU-fonden CEF.

Projekt Malmporten är ett samarbete, mellan vilka?

Rätt svar: Luleå Hamn, Luleå Kommun, Sjöfartsverket, Trafikverket

Vilket år beräknas projekt Malmporten vara klart?

 Rätt svar: 2027/ 2028

22 miljoner kubikmetermuddermassor ska hanteras inom projektet. Hur många Globenarenor motsvarar det?

Rätt svar: 37 fyllda Globenarenor.

Det anläggs en ny djuphamn på Skvampenområdet. Vad får den för djup vid kaj?

Rätt svar: 16,85 meter